Kvittoexempel

För att vi skall kunna hitta din försäkring behöver vi ditt kvittonummer. Nedan ser du olika kvittoexempel på var du hittar detta.

Kassakvitto butik

För kassakvitto inhandlat i butik. Se markerat rött område för kvittonummer.

Servicekvitto

Så här ser ett servicekvitto ut om du lämnat in din vara för service. Se inringat område för kvittonummer.