Jämför ditt skydd

Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Trygghetsavtalet. För komplett information, se villkoret. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.

Det här ingår i försäkringen  Trygghets- avtal Hem-försäkring Konsument- köplagen

Otur

Trygghetsavtalet täcker skador som beror på otur och plötsliga och oförutsedda inifrån och utifrån kommande händelser.

Inbrott

Trygghetsavtalet täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor.

Blixtnedslag och överspänning

Försäkringen täcker skada till följd av åska eller överspänning.

Vätskeskada

Försäkringen ersätter din produkt om den oförutsett utsätts för en vätskeskada, exempelvis du spiller kaffe över din dator.

Brand

Om produkt skadas via brand ersätts varan förutsatt att produkten finns kvar och går att identifiera.

Funktionsfel

Skada som innebär bristande funktion och som uppstått genom ett plötsligt och oförutsett inre haveri och som inte kan ersättas enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar enligt konsumentköplagen.

Grön = Full ersättning, Gul = Viss ersättning, Röd = Ingen ersättning

Fördelar med Trygghetsavtal

  • Ingen självrisk vid reparation eller vid ny produkt (undantaget mobiltelefoner där låg självrisk). Självrisk på en vanlig hemförsäkring ligger på 1 500 - 2 000 kr.
  • Inget åldersavdrag (värdeminskning) på grund av produktens ålder. I princip alla hemförsäkringar tillämpar åldersavdrag, d.v.s. en värdeminskning av produkten om den är mer än ett år gammal. Åldersavdraget gör att många kunder inte får ersättning upp till kostnaden av en likvärdig produkt från hemförsäkringen.
  • Vanliga hemförsäkringar täcker inte oturskador för hemelektronik om du inte tecknar ett allrisktillägAg. Då är det ofta högre självrisk och åldersavdrag tillämpas.
  • Trygghetsavtalet täcker funktionsfel som inte täcks av garanti/reklamation, hemförsäkringen täcker endast funktionsfel på vitvaror.