• Vilka risker är förknippade med kakor?

    Kakor är små textfragment som i sig är harmlösa om man jämför med till exempel virus. En dator blir inte förstörd av kakor. Men det finns ändå en del risker. Huvudsakligen finns riskerna inom följande kategorier:

    Kakor ger webbplatser möjlighet att kartlägga användares aktiviteter på nätet. Detta kan uppfattas som intrång i den personliga integriteten och vissa användare kan välja att inte acceptera kakor på sin dator. Detta kan vara något att tänka på när din webbplats utformas och när du väljer hur du använder kakor.

    Avlyssning och förfalskning av kakor kan under vissa förutsättningar användas som verktyg av en elektronisk brottsling. Dessa verktyg kan då användas till exempel för obehörig inloggning, obehörig modifiering av innehåll i varukorg, snedvridning av statistik och obehörig röstning.

    Det ligger i webbplatsinnehavarens intresse att vidta åtgärder för att förhindra avlyssning och förfalskning av kakor, liksom andra metoder för intrång och bedrägerier. Likaså måste du som webbplatsinnehavare säkerställa att personliga uppgifter som inhämtas via kakor inte missbrukas, vare sig av dig eller dina samarbetspartners.

    Om du använder Flash-presentationer (t.ex. en You Tube-video) på din webbplats och den hämtats från en annan webbplats kan ägare till Flash-presentationen registrera besök på din webbplats. Den informationen kan kopplas samman  med information från andra webbplatser som innehåller samma Flash-presentation. Detta kan ske även om användare blockerat användningen av kakor i sina webbläsare. Det är viktigt att du som webbplatsinnehavare är medveten om Flash-kakor används på webbplatsen samt att du informerar besökarna om detta.