• Vilka frågor kan jag ställa till leverantören av min webbplats?

  De här frågorna kan du ställa till leverantören av varje komponent på webbplatsen:

  1. Vilka kakor kan hamna i webbläsaren hos en besökare av min webbplats med anledning av att vi använder er komponent <infoga namnet på komponenten här>?

  För var och en av dessa kakor skulle jag vilja veta:

  • Vad heter den?
  • Vilka syften har denna kaka?
  • Är det en tredjepartskaka? I så fall, varifrån kommer den?
  • Är det en Flash-kaka eller en vanlig kaka?
  • Vad blir konsekvensen av att en besökare väljer att inte acceptera kakor i sin webbläsare?

  2. Används kakan för att på något sätt kartlägga besökaren, och i så fall hur?

  3. Är det en sessionskaka, eller hur länge består den i användarens dator?