• Vad måste mitt företags/min organisations webbplats göra för att uppfylla lagen?

    Det är inte förbjudet att använda kakor. Du måste dock fullt ut informera webbplatsens besökare om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Du måste också se till att besökaren samtycker till att du använder kakor innan kakor lagras eller hämtas. Ett samtycke ska vara individuellt, frivilligt och särskilt (jämför 3 § personuppgiftslagen).

    Den information du lämnar dina besökare om användningen av kakor bör innehålla uppgifter om vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå vilket syfte kakorna fyller på din webbplats liksom om informationen kommer från eller lämnas ut till tredje part.

    Det finns inte en teknisk lösning för informationslämnande och samtyckesinhämtning som passar alla, utan det är upp till varje webbplatsinnehavare att bedöma vad som fungerar för både webbplatsen och dess användare i varje enskilt fall.