• Hur ska användare ge sitt samtycke till hantering av kakor på webbplatsen?

    Som webbplatsinnehavare är du skyldig att se till att användare samtycker till den hantering av kakor som sker på webbplatsen. Samtycke innebär något förenklat ett medvetet godkännande. PTS har inga regler för exakt hur den tekniska utformningen ska se ut eller fungera för att möjliggöra detta.  Innehavarna av webbplatser har bäst förutsättningar att ta fram lämpliga lösningar för hur samtycket ska ske på just deras sida. PTS håller får närvarande på med en tillsyn för att ta reda på hur samtycke kan inhämtas.