Moderna Försäkringar - en del av Tryg

Moderna Försäkringar är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Med Moderna Försäkringar får du inte bara ett handlingskraftigt och nytänkande försäkringsbolag utan också en stark och solid partner i ryggen då vi är en del av Tryg. Det har över 2,7 miljoner privatkunder och över 140 000 företag i Norden upptäckt.

Trygghet för moderna människor och företag

Sakförsäkring är vår huvudverksamhet, där erbjuder vi produkter så som bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar. Vi är specialister inom båtförsäkringar, MC-försäkringar och djurförsäkringar, där tror vi på specialkunskaper och nischad kompetens. Inom Moderna Försäkringar ingår våra varumärken AtlanticaBilsport & MC samt Moderna Djurförsäkringar.

Moderna Försäkringar har i Sverige drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till Tryg och vår organisation är indelat i 5 affärsområden; Privat, Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador.