• Konsumenternas Försäkringsbyrå

    Experter inom försäkringsrätt som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon samt mejl. Tillhandahåller även opartiska jämförelser inom ett flertal försäkringsområden.

    Box 24215, 104 51 Stockholm
    Tfn 0200-22 58 00