• Kan jag teckna Trygghetsavtal i efterhand?

    Nej, Trygghetsavtal kan enbart tecknas i samband med köpet, orsaken till det är att produkten annars kan ha skadats innan den försäkrats.