• Hur ser jag skillnad på ett reklamationsärende och ett försäkringsärende?

    Reklamationsrätten är tre år för ursprungliga fel. Titta på ditt kvitto för att se om reklamationstiden löpt ut eller inte. Reklamations- eller garantiärenden beror oftast på ett internt fel som inte syns utifrån, t.e.x. att produkten slutat fungera utan synbar orsak. Om du råkat skada produkten genom att tappa den i golvet eller liknande, täcks detta inte av garanti/reklamation. I dessa fall, vänd dig till skadecenter.