• Hur lång är en normal servicetid?

    De flesta ärenden är lösta inom 2 veckor och vi jobbar kontinuerligt med att förkorta våra reparationstider.