• Hur avgörs vilken utbytesprodukt jag får?

    Om din produkt inte repareras, ersätts du med antingen en motsvarande produkt eller ett presentkort. Om du ersätts med motsvarande produkt, har du som kund möjlighet att framföra önskemål om vilka produktspecifikationer som är särskilt viktiga för dig, däremot kan du inte lägga pengar emellan för att uppgradera till en annan modell.