Uppsägning av försäkring

Ange det konto du vill att premien återbetalas till. OBS! Återbetalning kan endast ske till konto som innehavs av den som står angiven som försäkringstagare på försäkringsbeviset (inköpskvittot).

Avsluta formuläret genom att klicka på skicka in.