Skadeanmälan för produkt

Kontaktuppgifter

Uppgifter om dig som försäkringen står på

Är det du som använder produkten?
Är det du som tecknat försäkringen, dvs. framgår ditt namn på kvittot?