• Produktförsäkring

Skadeblanketter

Det snabbaste sättet att anmäla din skada är att ringa oss. Om du föredrar att skicka din skadeanmälan per post, fyller du i och skickar in nedanstående  skadeanmälningsblanketter i pdf-format.

  Skadeanmälan produkt
  Skadeanmälan mat
  Skadeanmälan kläder

Blanketten skickas till:
Moderna Försäkringar
Produktskadecenter
Box 7830
103 98 Stockholm

För att kunna läsa och skriva ut pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader som finns i de flesta datorer. Om du inte redan har programmet kan du ladda ner det här .