• Produktförsäkring

Tvättmaskiner

Läcker det vatten på golvet vid användning?

 

Kontrollera avloppsslangen så att denna är riktad ner i avloppshålet. Testa även att försiktigt hälla en halv hink med vatten direkt ner i avloppshålet. Rinner det över så är det stopp i avloppet och ej fel på din tvättmaskin. Tänk även på att kontrollera eventuell förlängningsslang som du eller installatör har anslutit. Om det är förlängningen som läcker så ersätter ej försäkringen kostnad för åtgärd.

Stannar maskinen under användning eller visar den någon typ av felmeddelande?


Vid frontens nedre del alternativt på ena sidan av maskinen sitter det en lucka. Bakom denna sitter nålfällan. Kontrollera så att nålfällan ej är igensatt av damm, ludd eller något annat typ av objekt.

Luktar maskinen illa eller lämnar den fläckar/streck på kläderna vid användning?


Felsymptomet orsakas ofta av bakterietillväxt, för hög dosering av tvättmedel i förhållande till vattenmängd, tvättmedel innehållandes zeolit eller av hårt/kalkhaltigt vatten. Följ instruktionerna nedan för att bli av med problemet:

VIKTIGT: Nedanstående medel skall inte blandas för att undvika risken att ohälsosamma gaser utvecklas.

1) Tvätta 3-5 ggr, i 60 grader med en halv deciliter av ett klorhaltigt maskindiskmedel alternativt i 40 grader med 1-2 deciliter klorin, töm avloppssilen efter varje körning.

2) Tvätta en gång i 60 grader utan medel eller tillsatser för att skölja ur klorresterna.

3) Tvätta 3 ggr i 60 grader med 30 gram citronsyra.

4) Tvätta en gång till i 60 grader utan någon tillsats eller kör ett sköljprogram för att skölja ur alla rester.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: