• Produktförsäkring

Bärbara telefoner

Ingen ton från handenheten / Går inte att ringa med handenheten?


Om en liten symbol i handenheten blinkar alternativt hela displayen blinkar betyder detta att handenheten ej har någon kontakt med basenheten. Kontrollera produktens manual hur man ansluter handenheten till basstationen. Om detta ej avhjälper felet så är det ofta telefonpluggen som är trasig. Testa gärna telefonen med en annan teleplugg om sådant finns tillgängligt i hemmet.

Telefonen ringer ett annat nummer än det som slås / felkopplat samtal?

Du har med största sannolikhet råkat aktivera pulsvalsläge. I Norden används tonvalsläge när man ringer. Felet sitter i en inställning i handenheten. Kontrollera produktens manual hur du åtgärdar detta.
  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: