• Produktförsäkring

Torktumlare

Stänger maskinen av sig under användning eller indikerar den fel via någon lampa?


I sidan eller fronten av maskinen finns en lucka. Bakom denna lucka sitter ett luddfilter. Kontrollera så att filter inte bara behöver rengöras. Kontakta skadeavdelningen om felet kvarstår efter rengöring.
  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: