• Produktförsäkring

Skrivare

Skrynklar skrivaren till pappret vid utskrift?


Kontrollera arkmataren om ett främmande föremål har ramlat ned (penna, gem etc. är väldigt vanlig orsak). Kontakta skadeavdelningen om fel kvarstår.

Skrivs inte en viss färg ut eller ser bilder och text konstiga ut?


Beror ofta på att patronen/patronerna har torkat. Ofta kan problemet lösas genom rengöring av skrivarhuvudet. Detta görs via datorns mjukvara. Kontrollera produktens manual hur du skall gå tillväga. Felet kan även bero på att någon av färgpatronerna är slut. Du behöver i detta läge byta denna på egen bekostnad då färgpatronen är en förbrukningsartikel som inte omfattas av försäkringen. I vissa fall behöver skrivarhuvudet bytas ut (del av själva skrivaren). Även denna anses vara en förbrukningsartikel även om den ofta en förväntad livslängd på 2-3 år vid normalt bruk. I laserskrivare motsvarar pulverkassetten en vanlig patron kassetthållaren motsvarar skrivarhuvudet. Principen är dock densamma.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: