• Produktförsäkring

Plasma & LCD-TV

Hoppande bild

Hoppar bilden mellan olika format - upplevs bilden för liten/för stor under dessa hopp? Inget fel på tv:n. Du har med största sannolikhet aktiverat den automatiska funktionen för inställning av bildformat. Bilden hoppar då mellan widescreen (16:9) läge samt standard (4:3) läge beroende på sändningen. Kontrollera tevens manual hur du avaktiverar detta läge. Oftast görs detta genom en knapp på fjärrkontrollen.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: