• Produktförsäkring

PDA/Fickdatorer/GPS

Lyder inte PDA enheten/fickdatorn pennan när man klickar på skärmen?

Enheten är med största sannolikhet ej kalibrerad. Vänligen gå igenom produktens manual för åtgärd av fel.

 

Hänger sig enheten eller beter den sig konstigt åt utan yttre skadehändelse?


Symptomet beror ofta på mjukvarufel. Konsultera produktens manual beträffande återställning av programvaran (reset) alternativt tillverkarens support för uppgradering av programvara. Mjukvarufel omfattas ej av försäkringen.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: