• Produktförsäkring

Mobiltelefoner

Hänger sig programvaran, startar telefonen om av sig själv eller beter sig konstigt åt på annat sätt?

I många fall beror dessa felsymptom på telefonens mjukvara. Mjukvaran i många av dagens mobiltelefoner går att uppgradera via tillverkarens hemsida. Du kan själv testa att uppgradera mjukvaran för att se om problemet avhjälps. OBS! Innan uppgraderingen genomförs bör du göra backup på eventuellt sparade telefonnummer, spel, kontakter och dylikt. Detta då lagrad information på telefonen ofta försvinner i samband med uppgraderingen.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: