• Produktförsäkring

Kyl/frys

Läcker det vatten på golvet runt kylen/frysen?


I botten av kylen/frysen sitter det ofta en droppbricka/droppbehållare. Kontrollera så att denna ej är full av vatten. Varma förhållanden kan leda till att vattnet i brickan/behållaren inte hinner avdunsta av sig själv. Kontakta skadeavdelningen om felet kvarstår/återkommer efter tömning.

 

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: