• Produktförsäkring

Dammsugare

Dålig sugförmåga?


Felet beror med största sannolikhet på stopp i slang eller rör. Kan även bero på att påsen är full eller att filtren behöver rengöras. Vänligen kontrollera detta innan du tar kontakt med skadecentret. Tänk på att det ofta sitter filter både bakom påsen samt bakom dammsugaren vid utblåshålet.
  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: