• Produktförsäkring

Bildrörs-TV

Flyter färgerna ihop / färgfält enbart i sidan av tv:n eller runt högtalarna?


Felet beror med största sannolikhet på någon typ av magnetisk källa i närheten av tv:n. Magnetismen böjer ljuset innuti tv:n varpå felsymptomet upplevs. Stänga av tv:n med strömknappen 1-3 ggr i veckan under natten så blir du oftast av med symptomet. När tv:n startar upp efter den fått vila några timmar så görs en avmagnetisering av bildröret. Detta sker ej om du enbart stänger av tv:n med fjärrkontrollen. Kvarstår felet efter du testat detta under 2 nätter behöver tv:n avmagnetiseras hos verkstad. Ta i detta läge kontakt med skadeavdelningen.

Hoppande bildHoppar bilden mellan olika format - upplevs bilden för liten/för stor under dessa hopp?
Inget fel på tv:n. Du har med största sannolikhet aktiverat den automatiska funktionen för inställning av bildformat.

 

 Bilden hoppar då mellan widescreen (16:9) läge samt standard (4:3) läge beroende på sändningen. Kontrollera tevens manual hur du avaktiverar detta läge. Oftast görs detta genom en knapp på fjärrkontrollen.

  • Anmäl skada

    Vi ger snabb & smidig service 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: