• Produktförsäkring

När upphör försäkringen?

Försäkringen löper från begynnelsesdagen som anges på kvittot och upphör att gälla utan föregående uppsägning senast när den längsta sammanlagda försäkringstiden förflutit. Från och med 24/10 2011 är varje försäkringsperiod 12 månader och premien erläggs för 12 månader i sänder. Vid försäkringsperiodens utgång erbjuds årsvis förnyelse enligt tabellen nedan:.

 

Produktkategori

Sammanlagd försäkringstid

Vitvaror

5 år

Brunvaror, dvs TV, Hifi, projektorer, digitalboxar 

3 år

MP3 och liknande

2 år

Kamera/Videokamera 

2 år

Hem & hushållsprodukter 

2 år

Spel & konsoler 

2 år

Datorer, surfplattor, skärmar, hårddiskar, skrivare 

2 år

Stationära telefoner & GPS 

1 år

Mobiltelefoner

6 eller 12 månader,
framgår av kvittot

Dessutom kan försäkringen sägas upp under försäkringsperioden om försäkringsbehovet har upphört eller om någon annan liknande omständighet har inträffat. Du får då resterande premie återbetald. Om din försäkrade produkt totalskadas och byts förs resterande försäkringstid över på den nya produkten.

 
  • Beräkna pris

    Välj försäkring: