• Produktförsäkring

Vad händer om jag tappat bort mitt inköpskvitto?

Ditt inköpskvitto fungerar som ditt försäkringsbevis, det är alltså mycket viktigt att du sparar ditt kvitto. Om du tappat kvittot och drabbas av skada, kontakta din butik för utskrift av kopia på kvittot. Butikspersonalen kan söka på inköpsdatum och produkt och du måste på något sätt kunna styrka att det är du som är köparen, tex med legitimation.

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: