• Produktförsäkring

Hur fungerar bevisbördan vid reklamation?

Det är köparen som har bevisbördan för att visa att ett eventuellt fel fanns vid köpet. Fel som uppkommer inom 6 månader från köpet antas dock vara ett ursprungsfel om inte säljaren påvisa motsatsen.

Detta betyder, för att en säljare/butik inte ska behöva stå för ett fel som uppstår inom 6 månader från köpet måste säljaren kunna visa att det inte är ett ursprungligt fel. Resterande tiden av reklamationsperioden har köparen bevisbördan för att felet är ursprungligt.

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: