• Produktförsäkring

Efter skadeanmälan

Skadereglering

Då du anmält en skada kommer våra skadereglerare att avgöra om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. I vissa fall kan vi lämna besked dirket vid första telefonsamtalet, i andra fall tar vi in produkten till någon av våra serviceverkstäder för att avgöra om produkten är ersättningsbar och kan repareras. 

Om du bor inom 50 km från en verkstad erbjuder vi hemservice på större vitvaror, tv-apparater (32 tum eller mer) och andra produkter som väger över 20 kg. Vi har ett rikstäckande samarbete med högklassiga serviceverkstäder. Alla reparationer måste gå via oss, du kan alltså inte själv kontakta en reparationsverkstad och i efterhand få ersättning från oss. I samråd med verkstaden beslutar vi om produkten skall repareras eller bytas ut.

Om du lämnat in din produkt för reparation, kan du se status på ditt skadeärende genom att klicka här.

ErsättningsproduktEfter skadeanmälan_Trygghetsavtal

Om vi inte bedömer att reparation är den bästa lösningen, får du en ny produkt. I första hand får du en produkt av samma modell och märke. Om en exakt likadan produkt inte går att få tag på, får du närmast funktionsmässigt likvärdiga produkt. 

I samband med utbyte blir du kontaktad av din butik som talar om vilken produkt du får och om den skickas till dig med post eller ska hämtas ut i butik mot uppvisande av legitimation. Eventuell självrisk betalas när du hämtar ut produkten i butiken. Resterande försäkringstid överförs på din nya utbytesprodukt.

Självrisk

Du betalar ingen självrisk om din skadade produkt repareras eller måste bytas ut mot en helt ny.Undantaget är mobiltelefon, där självrisken är 499 kr för iPhone och 349 kr för övriga mobiltelefoner. 

  • Beräkna pris

    Välj försäkring: