• Produktförsäkring

Säkerhetsföreskrifter

Vi vill inte att din rätt till ersättning ska nekas eller reduceras. Kom därför ihåg att du har skyldighet att uppfylla vissa säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav för att begränsa skadans omfattning.

Produkten får exempelvis inte användas på en plats där den utsätts för uppenbar risk att drabbas av skada eller transporteras utan emballage. Du är även skyldig att följa produktens Barn med mobil säkerhetsföreskrifter aksamhetskrav_Trygghetsavtalbruksanvisning. Tänk även på att inte lämna din mobil eller dator utomhus när det regnar, att inte prata i mobilen när du sitter i badet,  att inte värma stålföremål i mikrovågsugnen etc. För att få full ersättning vid inbrott, ska dörrar vara låsta och fönster belägna lägre än fem meter över mark vara låsta eller haspade. Nycklar får aldrig lämnas kvar i låset.

Om aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifterna inte uppfylls kan ersättningen minskas. Vid allvarlig försummelse kan ersättning t.o.m. helt falla bort (reducering med 100%). Cirka 9 av 10 kunder som anmäler skada får ersättning. Nedsättning till följd av grov oaktsamhet är mycket ovanlig, det rör sig om några promille. Man kan alltså på mycket goda grunder säga att Trygghetsavtalet verkligen är en bra försäkring att ha när skadan är framme.

De vanligaste grunderna för att neka eller reducera ersättningen är:
• Skada till följd av oaktsam handling. 
• Skada till följd av grov oaktsamhet.
• Skada till följd av brott mot säkerhetsföreskrift, det är ditt ansvar att produkten används i enlighet med bruksanvisningen.