• Produktförsäkring

Jämför ditt skydd

Nedan ser du när Trygghetsavtalet är ett bra komplement, eller i vissa fall, det enda alternativet för ett fullgott skydd.

 = Full ersättning       = Viss ersättning         = Ingen ersättning

 

Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Trygghetsavtalet. För komplett information, se villkoret. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.

*Trygghetsavtalet täcker skador som beror på otur och plötsliga och oförutsedda inifrån och utifrån kommande händelser, se paragraf 5 i villkoret.

**Trygghetsavtalet täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, se paragraf 7 i villkoret.

***Trygghetsavtalet täcker plötsliga och oförutsedda utifrån kommande vätskeskador. En vanlig hemförsäkring täcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, inte skador på grund av regn eller att du spiller vätska på produkten.

****Täckning för fabrikationsfel som inte omfattas av garanti och säljarens felansvar.

Fördelar med Trygghetsavtalet:

 • Ingen självrisk vid reparation eller vid ny produkt (gäller ej mobiltelefon). Självrisk på en vanlig hemförsäkring ligger oftast på 1 500 - 2 000 kr.
 • Inget åldersavdrag (värdeminskning) på grund av produktens ålder. I princip alla hemförsäkringar tillämpar åldersavdrag, d.v.s. en värdeminskning av produkten om den är mer än ett år gammal. Åldersavdraget gör att många kunder inte får ersättning upp till kostnaden av en likvärdig produkt från hemförsäkringen.
 • Trygghetsavtalet täcker otursskador, vilket kräver tilläggsförsäkringen Allrisk i normala hemförsäkringar.
 • Trygghetsavtalet täcker funktionsfel som inte täcks av garanti/reklamation, hemförsäkringen täcker endast funktionsfel på vitvaror.

En vanlig hemförsäkring täcker skador som brand, stöld, vattenskador, däremot inte otursskador. I många fall kan man dock teckna till en tilläggsförsäkring, Allrisk/drulle- försäkring som täcker otursskador. De som har en allriskförsäkring har naturligtvis ett hyggligt försäkringsskydd men behöver ändå komplettera med produktförsäkring för att inte drabbas av hög självrisk och åldersavdrag.

 • Anmäl skada

  Vi ger snabb & smidig service 

 • Faktaruta


  Garanti
  Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen.

  Reklamationsrätt
  För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt.

  Hemförsäkring
  Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.